مقبره ی بلال حبشی

بلال حبشی در دمشق از دنیا رفت و مقبره ی این صحابی پیامبر اکرم (ص) او هم اکنون در این شهر موجود است.

 مقبره ی بلال حبشی

Comments

You May Also Like