منو از یاد بردین ، من همون ایرا...


منو از یاد بردین ، من همون ایرانم

وقتی رفتین ، گریه کردم توی اون فصل غم آلود
گفتین اما بر می گردیم ، همه دلخوشیم همین بود
گفتین و منم نشستم ، منتظر با چشم بیدار
بچه های نازنینم ، پس چی شد وعده ی دیدار
پس چی شد وعده ی دیدار
شبا که یاد گذشته ، پر می شه توی وجودم
دوباره یادم می افته که من اون روزا چی بودم
خالی از حس حقارت ، سرفراز بودم و سالار
بچه های نازنیم ، پس چی شد وعده ی دیدار
منو از یاد نبرین ، می دونم ویرانم
ضجه هامو می شنوین ، من همون ایرانم
من همون ایرانم

خسته از بوسه ی شلاق ، چیزی از تنم نمونده
یه قفس شبیه گربه ، پیکر منو پوشونده
از همون روزی که رفتین

منو از یاد بردین ، من همون ایرانم وقتی رفتین ، گریه کردم توی اون فصل غم آلود گفتین اما بر می گردیم ، همه دلخوشیم همین بود گفتین و منم نشستم ، منتظر با چشم بیدار بچه های نازنینم ، پس چی شد وعده ی دیدار پس چی شد وعده ی دیدار شبا که یاد گذشته ، پر می شه توی وجودم دوباره یادم می افته که من اون روزا چی بودم خالی از حس حقارت ، سرفراز بودم و سالار بچه های نازنیم ، پس چی شد وعده ی دیدار منو از یاد نبرین ، می دونم ویرانم ضجه هامو می شنوین ، من همون ایرانم من همون ایرانم خسته از بوسه ی شلاق ، چیزی از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه ، پیکر منو پوشونده از همون روزی که رفتین

Comments

You May Also Like