Pictures

forough farrokhzad

forough farrokhzad

poetry art forough farrokhzad

darius

darius

relief in stone - darius seated on the throne

farshchian bestow

farshchian bestow

miniature by farshchian - bestow

farshchian maze

farshchian maze

miniature by farshchian - maze from 1965

farshchian farewell hafaz

farshchian farewell hafaz

miniature by farshchian - farewell hafaz

پودر کیمیا

پودر کیمیا

پودر کیمیا

روغن نباتی شاه پسند

روغن نباتی شاه پسند

روغن نباتی شاه پسند

بلیط قطار تهران-شاهرود

بلیط قطار تهران-شاهرود

بلیط قطار تهران-شاهرود

کانادا درای

کانادا درای

کانادا درای

صابون گلنار

صابون گلنار

صابون گلنار

گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی

رادیو بالامپ و چهار موج

رادیو بالامپ و چهار موج

رادیو بالامپ و چهار موج

صابون داروگر

صابون داروگر

صابون داروگر

چهار راه کالج

چهار راه کالج

چهار راه کالج

تلفن همراه ناصرالدین شاه

تلفن همراه ناصرالدین شاه

تلفن همراه ناصرالدین شاه